ניקוי ובידוד חלבונים בנפחים קטנים

לרשותכם, מדיה מטיפוסים שונים ולאפליקציות שונות

מדיה
• C18
• C8
• C4
• Carbon
• HILIC
• SAXWAX
• TiO2
• ZrO2
• Protein A
• SDS removal media

שימושים
• הרחקת מלחים
• העשרת חלבונים
• הרחקת פוספולופידים
• ניקוי מדטרגנטים
• ועוד

חברות מיוצגות: