• גורמי סלקציה
• מצעי מזון
• חומצות אמינו
• בופרים
• מקורות פחמן
• אגאר צמחי
• גלז'ן
• גורמי צמיחה

מוצרים מומלצים
• מצעי MS
• מצעי NITCH
• מצעי B5
• היגרומיצין
• קנמיצין
• PPT
• עציצים לגידול ארבידופסיס
• מכסים שקופים

חברות מיוצגות: