מגוון מעכבים למסלולים ביוכמיים שונים

מחקר ודוגמאות למעכבים:
• Cytoskeletal Signaling (מעכבי HSP90, Dynamin, Microtubule
• DNA Damage (מעכבי DNA-PK, Telomerase , HDAC, DNA-PK
• Cell Cycle (מעכבי CDK, c-Myc, PLK, Aurora Kinase
• Neuronal Signaling (מעכבי Histamine Receptor, Beta Amyloid, COX
• Proteases (מעכבי , Caspase HIV Protease, Cysteine Protease, Proteasome

תחומים נוספים
PI3K/Akt/mTOR, Protein Tyrosine Kinase, Angiogenesis, JAK/STAT, MAPK, TGF-beta/Smad, Epigenetics, Stem Cells & Wnt, Ubiquitin, NF-κB, GPCR & G Protein, Endocrinology & Hormones, Transmembrane Transporters, Metabolism

חברות מיוצגות: