מלחים, בופרים ותמיסות מוכנות לשימושים ביוכימיים ומולקולריים.

מוצרים מומלצים
• אימידזול
• BIS-TRIS
• TRIC-HCl
• MOPS Sodium Salt
• MOPS Free Acid
• PIPES Sodium Salt
• PIPES Free Acid
• TGS X10
• SDS 20%
• SDS 10%
• FASTBAND

חברות מיוצגות: