• מדבקות להקפאה עמוקה בגלילים וגליונות
• מדפסות DYMO
• מדבקות למדפסות DYMO
• טושים עמידים באתנול
• סרטי סימון לשימוש כללי
• סרטי סימון עמידים בהקפאה עמוקה

אודות המוצרים

טושים מעבדתיים

מדבקות להקפאה עמוקה

מדבקות שקופות לצלחות פטרי

מידע טכני

חברות מיוצגות: