אנטיביוטיקות
• Antitumor
• Chemotherapeutics
• Immunosuppressants

כימיקלים עדינים
• ניורוכימיקלים
• אימיונוכימיקלים

חברות מיוצגות: