מבחנות דיאליזה בחתכים ונפחים שונים

מתקני ג'לים וג'לים מוכנים
• ג'לים בריכוזים של 10, 12 ו 15%
•גקלים בגרדיאנט של 4-12, 4-20 ו 8-16%

סמני גודל PRESTAINED
• סמן 180, 11-180 KDA
• סמן 245, 11-245 KDA

תמיסות מוכנות ודארגנטים
• TGSX10
• SDS 10%
• SDS20%
• Sample Buffer X5
• DTT

מלחים
• GLYCINE
• MOPS
• PIPES
• TRIS

טיפים יחודיים לניקוי חלבונים
מבחנת למיקרודיאליזה

חברות מיוצגות: